Opdatering af kurser

 • Anhugning - e-læring

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.
 • Certifikat til mobile kraner - e-læring

  7. april 2022 Samtlige billeder i opgaver og prøver er udskiftet med nye - god fornøjelse.
 • Certifikat til truck - e-læring

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.
 • Chaufførens arbejdsmiljø - godstransport - e-læring

  Fremover vil du kunne se opdateringer i kurset her.
 • Chauffør i varebil - e-læring

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.
 • Elementær brandbekæmpelse - e-læring

  Fremover vil du kunne se opdateringer i kurset her.
 • Forklift Truck Certificate

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.
 • Gaffelstabler - e-læring

  Fremover vil du kunne se opdateringer i kurset her.
 • GK Temaopgaver - gods - øvelser

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.
 • Grundlæggende godslogistik for chauffører e-læring

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.
 • Køre-hviletid - e-læring

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.
 • Kørekort til bus - e-læring

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her. Juni 2022 Emnet "Kørekort til kategori D" i lektion 1 og 6 er revideret i forhold til 18 års reglen for erhvervelse af bus kørekort. Februar 2022 Samtlige opgaver og prøver er gennemset og revideret, så de er i overensstemmelse med den...
 • Kørekort til lastbil - e-læring

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her. 29. oktober 2020 I prøve 5, billede 8 er det korrekte svar rettet til: sideafskæmning i begge sider Februar 2022 Samtlige opgaver og prøver er gennemset og revideret, så de er i overensstemmelse med den seneste undervisningsplan. I opg...
 • Kørekort til lastbil - e-læring

  31. august 2020    Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.
 • Kørekort til motorcykel - e-læring

  Marts 2022 Samtlige opgaver og prøver er gennemset og revideret, så de er i overensstemmelse med den seneste undervisningsplan. I opgaverne er der bibeholdt enkelte spørgsmål, der relaterer til kendskab niveau, mens prøverne er helt stringente i forhold til delmålene.
 • Kørekort til personbil – e-læring

  Kursuslog for kurset 'Kørekort til personbil – E-læring' | Dato: | Beskrivelse: | | ----- | ------------ | | Februar 2022 | Opgaver og prøver revideret, så de er 100 % i overensstemmelse med undervisningsplanen, nye billeder indsat. | | | |
 • Kørekort til stort påhængskøretøj - kat. BE - e-læring

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.
 • Kørekort til vogntog - e læring

  Februar 2022 Samtlige opgaver og prøver er gennemset og revideret, så de er i overensstemmelse med den seneste undervisningsplan. I opgaverne er der bibeholdt enkelte spørgsmål, der relaterer til kendskab niveau, mens prøverne er helt stringente i forhold til delmålene.
 • Prøver til grundlæggende kvalifikation

  Maj 2022 Prøverne er set igennem og revideret i firhold til gældende lovgivning.
 • Risikolære - e-læring

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.
 • Teoriprøver til bus

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her. Februar 2022 Alle prøverne er justeret og revideret, så de nu passer 100 % til de relevante delmål.
 • Teoriprøver til lastbil

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her. 29. oktober 2020 I prøven Karosseri og opbygning billede 16, er svarene rettet, så der nu er krav om sideafskærmning på begge sider af bilen. Februar 2022 Alle prøverne er justeret og revideret, så de nu passer 100 % til de relevante d...
 • Teoriprøver til motorcykel

  December 2022 Der er nu lagt rigtig speak på alle spørgsmål:-)) Februar 2022 Samtlige prøver er gennemset og revideret, så de er i overensstemmelse med den seneste undervisningsplan.
 • Teoriprøver til personbil 1

  Februar 2022 Alle prøverne er justeret og revideret, så de nu passer 100 % til de relevante delmål.
 • Teoriprøver til personbil 2

  Februar 2022 Alle prøverne er justeret og revideret, så de nu passer 100 % til de relevante delmål.
 • Teoriprøver til vogntog

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her. 29. oktober 2020 I prøven Karosseri og opbygning billede 14, er svarene rettet, så der nu på nyere påhængskøretøjer skal være sideafskærmning på begge sider. Detailforskrifter: 9.09.113 Reglerne gælder for påhængskøretøjer registreret e...
 • Vejtransport af farligt gods ADR 2019 - e-læring

  Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.