Kørekort til bus - e-læring

Fremover vil du kunne se faglige opdateringer i kurset her.

Juni 2022
Emnet "Kørekort til kategori D" i lektion 1 og 6 er revideret i forhold til 18 års reglen for erhvervelse af bus kørekort.

Februar 2022
Samtlige opgaver og prøver er gennemset og revideret, så de er i overensstemmelse med den seneste undervisningsplan.
I opgaverne er der bibeholdt enkelte spørgsmål, der relaterer til kendskab niveau, mens prøverne er helt stringente i forhold til delmålene.

Har du et spørgsmål, eller har du brug for hjælp?

Finder du ikke det du søger efter? Kontakt os